Miejskie Przedszkole
Niezapominajka w Ełku

 

Strona główna
Lokalizacja
O przedszkolu
Co robimy
Humorek
Wydarzenia
Karta Zgłoszeń
Nasze Pomysły
projekty edukacyjne
Optymistyczne Przedszkole
OGŁOSZENIA

  

Rok szkolny 2017/2018

10 kwietnia 2017 r.

rozpoczyna się nabór uzupełniający

na wolne miejsca

do przedszkoli: Bajka, Ekoludki, Mali Odkrywcy i Słoneczna Ósemka

poprzez utworzenie kolejnych /nowych/ oddziałów

 

Po zakończeniu rekrutacji do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2017/2018, tj wg stanu
na 31 marca 2017 r. liczba dzieci oczekujących na miejsca w przedszkolach publicznych znacząco
przekroczyła liczbę miejsc, którymi dysponują przedszkola. W związku z powyższym Prezydent
Miasta Ełku podjął decyzję o utworzeniu kolejnych /nowych/ 10 oddziałów, które zostaną
uruchomione z dn. 1 września 2017 r.

W ramach naboru uzupełniającego niżej wymienione przedszkola będą mogły przyjąć ogółem 240. dzieci, tj.:

50. dzieci ( dwa oddziały) w Miejskim Przedszkolu „Bajka” w Ełku przy ul. Ks. J. Popiełuszki 6,

 

25. dzieci ( jeden oddział) w Miejskim Przedszkolu i Żłobku „Ekoludki” w Ełku przy
ul. Kilińskiego 48 – oddział zlokalizowany w budynku SP nr 7 w Ełku,


25. dzieci (jeden oddział) w Miejskim Przedszkolu „Mali Odkrywcy” w Ełku
przy ul. Kajki 8a,
oddział zlokalizowany w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku przy ul. prof. Wł. Szafera 2,

 

140. dzieci ( sześć oddziałów) w Miejskim Przedszkolu „Słoneczna Ósemka” w Ełku przy
ul. Dobrzańskiego 3, jako oddziały zamiejscowe zlokalizowane w budynku Szkoły Podstawowej
nr 9 w Ełku /parter budynku zostanie zaadaptowany na potrzeby przedszkola/.

 

Termin składania wniosków: od 10. kwietnia 2017 – do 28. kwietnia 2017.

 

Wywieszenie na tablicach ogłoszeń list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli w ramach
naboru uzupełniającego:
31 maja 2017.

W/w terminy oraz kryteria naboru określa Zarządzenie Nr 947.2017 Prezydenta Miasta Ełku z dnia
20 stycznia 2017 r.

W celu ułatwienia rodzicom czynności związanych z dokumentacją – rodzice /opiekunowie prawni/
mogą dokonać przeniesienia dokumentów „z przedszkola do przedszkola”, tj. można pobrać wniosek
składany do przedszkola w trybie I-szej rekrutacji i złożyć ponownie do wybranego przedszkola
z potraktowaniem jako wniosek składany w trybie naboru uzupełniającego.

Więcej informacji odnośnie naboru uzupełniającego można uzyskać w poszczególnych przedszkolach
oraz Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Ełku.

 

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK "EKOLUDKI" W EŁKU
Adres:
Jana Kilińskiego 48, 19-300 Ełk
E-mail
: ekoludki@o2.pl
Telefon
: 87 73 26 430

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "BAJKA" W EŁKU
Adres:
ks. Jerzego Popiełuszki 6, 19-300 Ełk
E-mail
: przedszkole-bajka@wp.pl
Telefon:
87 73 26 471

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "MALI ODKRYWCY" W EŁKU
Adres:
Michała Kajki 8A, 19-300 Ełk
E-mail
: przedszkole7@vp.pl
Telefon
: 87 610 72 21 do końca kwietnia/ 87 73 26 474

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "SŁONECZNA ÓSEMKA" W EŁKU
Adres:
mjr. Henryka Dobrzańskiego 3, 19-300 Ełk
E-mail
: przedszkole8elk@gmail.com
Telefon
: 87 610 33 96

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Ełku
19-300 Ełk
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4
tel. 87 73 26 175

 

 


Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola 2017/2018

załącznik1

załacznik2

załącznik3

załącznik4

załącznik5

załącznik6

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA

DEKLARACJA KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

Zarządzenie nr 947.2017 Prezydenta Miasta Ełku

 


 

 

Od 1 stycznia 2017 roku zniesiono pobieranie przez samorządy opłat  za pobyt

6-letniego dziecka w publicznej placówce wychowania przedszkolnego.

 

Zniesienie pobierania opłat za pobyt sześciolatka w przedszkolu oznacza, że rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (oraz starszych) w publicznych przedszkolach muszą ponosić jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

 

Ma to związek z objęciem od 1 stycznia 2017 r. subwencją oświatową sześciolatków chodzących do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub korzystających z innych form wychowania przedszkolnego.
 ZAPRASZAMY

RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU"Kubusiowi Przyjaciele Natury" - EDYCJA 2016/2017

DYŻUR WAKACYJNY / OGŁOSZENIE ! ! !

Strona główna | Lokalizacja | O przedszkolu | Co robimy | Humorek | Wydarzenia | Karta Zgłoszeń | Nasze Pomysły | projekty edukacyjne | Optymistyczne Przedszkole | OGŁOSZENIA 

                                                                                 Miejskie Przedszkole Niezapominajka w Ełku :
mpn3elk@gmail.com   
ul. Słowackiego 18, 19-300 Ełk
tel. 87 6102185
Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2017