Miejskie Przedszkole
Niezapominajka w Ełku

 

Strona główna
Lokalizacja
O przedszkolu
Co robimy
Humorek
Wydarzenia
Karta Zgłoszeń
Nasze Pomysły
projekty edukacyjne
Optymistyczne Przedszkole
OGŁOSZENIA

 

KATALOG MOTYWOWANIA DZIECKA
DO DZIAŁANIA I POZYTYWNYCH ZACHOWAŃ

 

POZYTYWNE DZIAŁANIA I ZACHOWANIA

1.    NAGRADZANIE WERBALNE W OBECNOŚCI DZIECI, RODZICÓW, INNYCH OSÓB
 

2.    EMOCJONALNE WYRAŻANIE WŁASNEGO ZADOWOLENIA
I SATYSFAKCJI PRZEZ NAUCZYCIELA ADRESOWANE NA FORUM
GRUPY
 

3.    NAGRADZANIE BRAWAMI PRZEZ DZIECI I NAUCZYCIELA
 

4.    AKTYWNOŚĆ W RÓŻNEGO TYPU ZAJĘCIACH
NAGRADZANIA EMBLEMATEM / SŁONECZKA, PAJACYKA itp. /
 

5.    POZYTYWNE ZACHOWANIA NAGRADZANE EMBLEMATEM CZERWONEGO SERDUSZKA


 

6.    STARANNOŚĆ I ESTETYKA PRAC PLASTYCZNO – TECHNICZNYCH WYKONANYCH W FORMIE ZADANIOWEJ LUB DOWOLNEJ NAGRADZANA EMBLEMATAMI: STEMPELKA BUŹKI

 

 Duży wkład pracy - bardzo starannie wykonana

 

 Mały wkład pracy – mało starannie wykonana

 

 Minimalny wkład pracy – niestarannie wykonana

                                           

 

 

                                          

                                        

 

 

 

 

 

      7. RZETELNE WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW DYŻURU
          NAGRADZANE EMBLEMATEM LISTKA

 

PO PÓŁROCZU DZIECIOM Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ POZYTYWNYCH PUNKTÓW ZOSTANĄ W OBECNOŚCI GRUPY WRĘCZONE SYMBOLICZNE NAGRODY.

 

 NEGATYWNE ZACHOWANIA I DZIAŁANIA

1. BRAK APROBATY ZE STRONY DZIECI I NAUCZYCIELA – WYRAŻENIE SMUTKU I
   NIEZADOWOLENIA
 

2. SŁOWNE UPOMNIENIE DZIECKA WOBEC GRUPY
 

3. DEZAPROBATA W POSTACI WRĘCZANIA EMBLEMATU
    „ KROPLA ŁZY”
 

4. „MIEJSCE WYCISZENIA” – WYZNACZONE PRZEZ DZIECI MIEJSCE SŁUŻY DO
    PRZEMYŚLENIA SWOJEGO POSTĘPOWANIA, REFLEKSJI I WYCIĄGNIĘCIA
    WNIOSKU Z NIEWŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA.

 


 ZAPRASZAMY

RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU"Kubusiowi Przyjaciele Natury" - EDYCJA 2016/2017

DYŻUR WAKACYJNY / OGŁOSZENIE ! ! !

Strona główna | Lokalizacja | O przedszkolu | Co robimy | Humorek | Wydarzenia | Karta Zgłoszeń | Nasze Pomysły | projekty edukacyjne | Optymistyczne Przedszkole | OGŁOSZENIA 

                                                                                 Miejskie Przedszkole Niezapominajka w Ełku :
mpn3elk@gmail.com   
ul. Słowackiego 18, 19-300 Ełk
tel. 87 6102185
Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2017