Miejskie Przedszkole
Niezapominajka w Ełku

 

Strona główna
Lokalizacja
O przedszkolu
Co robimy
Humorek
Wydarzenia
Karta Zgłoszeń
Nasze Pomysły
projekty edukacyjne
Optymistyczne Przedszkole
OGŁOSZENIA

 

MISJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny rozwój wszystkich wychowanków. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że czuje się ono kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesów, ale i do radzenia sobie z porażkami.

Dajemy dziecku możliwość:

 • samorealizacji
 • pracy z innymi
 • kreatywnego myślenia
 • działania
 • uczestniczenia w ciekawych zajęciach

Zapewniamy kompetentnych i życzliwych nauczycieli. Dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i dobrą komunikację. Stoimy na straży praw dziecka /człowieka. Pomagamy sobie i szanujemy się nawzajem.

v     Jesteśmy placówką rozwijająca osobowość, umiejętność i wiedzę każdego dziecka.
v     Pracę dydaktyczno – wychowawczą realizujemy we współpracy z rodzicami
v     Kadra pedagogiczna przedszkola systematycznie doskonali swoje umiejętności i aktualizuje wiedzę
     pedagogiczną

v     Baza przedszkola zapewnia optymalne warunki do rozwoju dziecka
v     Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym

PRIORYTETY:

Programowe:

 • Indywidualne podejście do dziecka

 • Położenie nacisku na troskę i bezpieczeństwo

 • Szeroka oferta zajęć dodatkowych

 • Praca metodami aktywizującymi

Organizacyjne:

Organizacja różnorodnych uroczystości z udziałem rodziców
Organizacja zajęć dodatkowych
Udział w imprezach ogólno – przedszkolnych na terenie miasta
Wewnętrzne doskonalenie kadry pedagogicznej
Godziny otwarcia przedszkola dostosowane do potrzeb rodziców
Godziny posiłków i dieta dostosowana do potrzeb dzieci

Materialne:      

 • Położenie w centrum miasta

 • Powierzchnia sal odpowiednia liczbie uczęszczających dzieci

 • Wnętrza jasne, przestronne i estetyczne

 • Budynek otacza rozległy ogród

Stosunki międzyludzkie:

 • Atmosfera sprzyjająca pracy

 • Dobra współpraca z rodzicami

 • Pozytywna opinia środowiska o przedszkolu

 • Wspólnie opracowany z rodzicami katalog praw i obowiązków dziecka
   


 ZAPRASZAMY

RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU"Kubusiowi Przyjaciele Natury" - EDYCJA 2016/2017

DYŻUR WAKACYJNY / OGŁOSZENIE ! ! !

Strona główna | Lokalizacja | O przedszkolu | Co robimy | Humorek | Wydarzenia | Karta Zgłoszeń | Nasze Pomysły | projekty edukacyjne | Optymistyczne Przedszkole | OGŁOSZENIA 

                                                                                 Miejskie Przedszkole Niezapominajka w Ełku :
mpn3elk@gmail.com   
ul. Słowackiego 18, 19-300 Ełk
tel. 87 6102185
Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2017