Miejskie Przedszkole
Niezapominajka w Ełku

 

Strona główna
Lokalizacja
O przedszkolu
Co robimy
Humorek
Wydarzenia
Karta Zgłoszeń
Nasze Pomysły
projekty edukacyjne
Optymistyczne Przedszkole
OGŁOSZENIA

 

Scenariusz zajęć z rewalidacji indywidualnej.

 

I. Informacje wstępne.

Klasa I – dwoje dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim.
Czas trwania zajęć – 45 minut.
Miejsce zajęć – klasa lekcyjna.
Opracowała: Izabela Teresa Dąbrowska.

  II. Blok tematyczny: Dary jesieni.

        Temat zajęć:„Na straganie” – liczenie w zakresie 5, utrwalenie nazw warzyw. 

  III. Cele ogólne: -kształcenie umiejętności liczenia  w zakresie 5,

- tworzenie zbiorów według określonej cechy,
- doskonalenie umiejętności różnicowania kształtów i kolorów,
- uogólnianie w temacie „warzywa”.

 Cele szczegółowe: - uczeń prawidłowo rozpoznaje warzywa, nazywa je i klasyfikuje,
      (operacyjne)     - rozpoznaje i różnicuje obrazki,
                             - potrafi tworzyć zbiory według określonej cechy,
                  -
zna i rozumie pojęcia dotyczące stosunków przestrzennych,
                             - potrafi układać proste działania matematyczne, liczy w zakresie 5. 

Formy pracy: praca indywidualna, praca zbiorowa.

Metody pracy: słowna – rozmowa, praca z tekstem,

oglądowa – ilustracje z warzywami i koszykami, sylwety warzyw, okazy prawdziwych warzyw,

zadań stawianych do wykonania: kolorowanie konturów warzyw, łączenie w zbiory warzyw według jednej cechy,

inwencji twórczej: swobodna interpretacja muzyki.

 Pomoce: tekst wiersza J. Brzechwy „Na straganie”, ilustracje z warzywami i koszykami, prawdziwe okazy przyrodnicze, kredki, nagrania z muzyką.

IV. Przebieg zajęć. 

Lp.

Forma zajęć

Realizacja

Pomoce

Uwagi

I.

Część wstępna

 

1.Przywitanie

 

 

Dzieci witają się z nauczycielem.

 

 

 

 

 

Dzieci dotykają się palcami obu rąk między sobą i nauczycielem.

II.

Część właściwa.

1.Ćwiczenia funkcji słuchowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ćwiczenia funkcji wzrokowej.

 

 

 

3.Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej i stosunków przestrzennych.

 

 

 

 

 

 

4.Liczenie w zakresie 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Ćwiczenia relaksacyjne.

 

a) słuchanie piosenki pt; „Cebula”.

Nauczyciel pyta dzieci „Jak myślicie, o czym będziemy dziś rozmawiali?”

Dzieci odpowiadają

„O cebuli”

 

b)słuchanie wiersza Jana Brzechwy pt; „Na straganie”, wyraźnie akcentując nazwy warzyw.

Dzieci starają się zapamiętać nazwy warzyw które

wystąpiły w wierszu

 

 

 

Nauczyciel pokazuje dzieciom 2 obrazki różniące się ilością poszczególnych warzyw.

 

 

a)dzieci kolorują kontury warzyw odpowiednim kolorem.

b)łączą w zbiory warzywa według jednej cechy.

c)przeliczają warzywa w obrębie zbiorów.

d)układają na stoliku warzywa jak na straganie, według słownej instrukcji.

 

a)dzieci układają warzywa według instrukcji słownej nauczyciela:

-Marysia wkłada do kosza marchewkę (2 sztuki) i cebulę (3 sztuki).

-Jacek wkłada do kosza ogórki (3 sztuki) i kalarepę (1 sztuka).

 

b)dzieci układają działania według instrukcji. Nauczyciel prosi, aby dzieci policzyły ile warzyw w koszu ma Marysia a ile Jacek.

 

Zabawa naśladowcza:

-naśladowanie ruchów wybierania warzyw z ziemi i wkładania ich do kosza,

-mycie warzyw pod bieżącą wodą,

-układanie warzyw na talerzu,

-naśladowanie jedzenia.

 

Płyta z nagraniem piosenki.

 

 

 

 

 

 

Ilustracje straganu z wymienionymi warzywami.

 

 

 

 

 

Ilustracje z warzywami.

 

 

 

 

Kartki z konturami warzyw.

 

Sylwety warzyw.

 

Okazy prawdziwych warzyw.

 

 

 

Sylwety warzyw i koszyków.

 

 

 

 

 

 

Układane wcześniej warzywa w koszyku.

 

 

 

Nagranie z muzyką relaksacyjną.

 

 

 

Nauczyciel tak prowadzi rozmowę, aby uzyskać uogólnienie „warzywa”.

 

 

 

 

 

Dzieci wymieniają nazwy warzyw, a nauczyciel przypina sylwety warzyw na tablicy.

 

 

 

 

 

 

Dzieci odnajdują różnice.

 

 

 

 

Dzieci samodzielnie kolorują warzywa w obrębie konturów.

Nauczyciel tłumaczy, że należy pogrupować warzywa według tego samego koloru.

Nauczyciel wydaje instrukcję słowna: „Na straganie leży ogórek, obok niego cebula, pod nią marchew. Pod straganem, leży koperek, z prawej strony seler, z lewej strony kalarepa.

 

Dzieci przeliczają  warzywa w koszyku Marysi i Jacka.

Marysia ma w swoim koszyku 2 marchewki i 3 cebule to razem 5.

Jacek ma w swoim koszyku 3 ogórki i 1 kalarepę to razem 4.

 

 

Uczniowie za nauczycielem powtarzają kolejne czynności.

III.

Zakończenie zajęć – podsumowanie.

Nauczyciel omawia zajęcia, podkreślając wielkie zaangażowanie dzieci.

Na zakończenie zajęć dzieci słuchają piosenki pt; „Ogórek”.

 

Dzieci w rytm muzyki swobodnie tańczą.


 ZAPRASZAMY

RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU"Kubusiowi Przyjaciele Natury" - EDYCJA 2016/2017

DYŻUR WAKACYJNY / OGŁOSZENIE ! ! !

Strona główna | Lokalizacja | O przedszkolu | Co robimy | Humorek | Wydarzenia | Karta Zgłoszeń | Nasze Pomysły | projekty edukacyjne | Optymistyczne Przedszkole | OGŁOSZENIA 

                                                                                 Miejskie Przedszkole Niezapominajka w Ełku :
mpn3elk@gmail.com   
ul. Słowackiego 18, 19-300 Ełk
tel. 87 6102185
Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2017